9 ข้อกับการออกแบบเว็บไซต์ ขั้นพื้นฐานที่ควรมี

ในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานั้น สิ่งที่สำคัญหลักๆคือ การออกแบบเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ที่มีรูปแบบที่สวยงาม ดูดี อีกทั้งยังใช้งานง่ายจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้ง่าย ซึ่งเว็บไซต์ที่สวยงามนั้นยังสร้างความประทับใจแรกพบให้กับผู้ที่มาเยือนเว็บไซต์ของเราครั้งแรก ทำให้อยากที่จะกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ดังนั้นเมื่อต้องการที่จะเริ่มต้นทำเว็บไซต์เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับหลักการออกแบบ และโครงสร้างของเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆก่อนเสมอ 

ดังนั้นวันนี้ Acodex จึงอยากนำเสนอ 9 ข้อสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานที่ควรมี

  • เรียบง่าย และเข้าใจง่าย ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้น สิ่งสำคัญคือความเรียบง่าย ควรทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นใช้งานง่าย เลือกนำเสนอสิ่งที่จำเป็นและสำคัญจริงๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยสิ่งสำคัญควรจะเน้นที่สีสันของเว็บไซต์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว งานกราฟิกต่างๆ รวมถึงฟอนต์ตัวอักษร ควรนำเสนองานไม่ให้หน้าเว็บไซต์ดูรกจนเกินไป อาจจะสร้างความงุนงง และรกสายตา ทำให้ไม่อยากที่จะคลิ๊กหน้าเว็บอื่นๆจนถึงสร้างความน่ารำคาญให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ 
  • มีรูปแบบ โทนสี กราฟิก ในแต่ละหน้าอยู่ในโทนเดียวกัน การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การออกแบบเว็บไซต์ให้อยู่ในโทนสี การตกแต่งต่างๆอยู่โหมดเดียวกัน ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ควรมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ใช่โทนสีและกราฟิกโดดไปมา ยกตัวอย่างเว็บไซต์ต่างๆนั้นจะมีโทนสีและการตกแต่งที่มีลักษณะที่คล้ายกันจะแตกต่างเพียงแค่รูปแบบและข้อมูลของแต่ละหน้านั่นเอง
  • สร้างความเป็นเอกลักษณ์ และความโดดเด่นให้กับเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นสิ่งที่สำคัญคือสามารถสื่อถึงจุดประสงค์สำคัญที่ต้องการนำเสนอกับเว็บไซต์ได้อย่างดี อีกทั้งควรสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ให้กับเว็บไซต์เพื่อเป็นที่จดจำได้ง่าย รวมถึงเว็บไซต์ที่ดีนั้นยังสามารถสะท้อนถึงลักษณะขององค์กรได้มากที่สุดอีกด้วย 
  • เนื้อหาดี ครบถ้วน การมีเนื้อหาที่ดีและครบถ้วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา เนื่องจากเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์สนใจและหมั่นเข้ามาชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ควรมีการอัพเดตและปรับปรุงให้ทันสมัยรวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่นั้นต้องมีความถูกต้องแม่นยำ
  • ระบบเนวิเกชั่นภายในเว็บไซต์ควรใช้งานง่าย ซึ่งเปรียบเสมือนกับป้ายบอกทางในเว็บไซต์เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานสับสนในขณะที่ใช้งานในเว็บไซต์ ในการออกแบบระบบเนวิเกชั่นนั้นควรเน้นที่ความสะดวก เรียบง่าย และผู้ใช้เข้าใจได้ทันที สิ่งสำคัญที่สุดตำแหน่งที่วางระบบเนวิเกชั่นนั้นควรวางไว้ที่เดิมเป็นประจำเพื่อให้เว็บไซต์อยู่ในทิศทางเดียวกัน และยังทำให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความสับสน สามารถจดจำระบบการใช้งานภายในเว็บไซต์ได้ง่าย 
  • คุณภาพของงาน รูปภาพ รวมถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ควรมีคุณภาพที่ดี เช่นตัวอักษรที่ใช้ รูปภาพ กราฟิกต่างๆ ภาพวีดีโอที่แสดงควรมีคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์นั้นหากภาพที่แสดงนั้นมีคุณภาพดี ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจกับผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง
  • มีความสะดวกสบายสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ที่ดีนั้น ควรสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานซึ่งสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ดีมีคุณภาพทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ไอแพต โน๊ตบุ๊คหรือหน้าจอมือถือ ทำให้ผู้ใช้งานไม่มีปัญหาและได้รับความสะดวกสบาย
  • ความคงที่ของการออกแบบ ในการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้านั้นจะต้องมีความคงที่และมีลักษณะงานที่มีคุณภาพเดียวกัน เพราะหากเว็บไซต์ในหน้าแรกสวยงามแล้ว แต่ในหน้าต่อๆไปนั้นคุณภาพไม่เหมือนในหน้าแรก ก็จะทำให้เว็บไซต์ไม่มีคุณภาพขาดความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเว็บไซต์มีคุณภาพสวยงามทุกหน้าการใช้งานก็จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความประทับใจให้ผู้เยี่ยมชมกลับมาใช้บริการของเว็บไซต์ได้อีกนั่นเอง
  • ระบบการทำงานเว็บไซต์ควรคงที่ การทำงานของเว็บไซต์ที่ดีนั้นควรมีระบบการทำงานที่คงที่ ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ดีโดยไม่ติดขัด ดังนั้นผู้ออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรหมั่นตรวจเช็คระบบการทำงานของเว็บไซต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะหากระบบมีความผิดปกติก็จะสามารถแก้ไขได้ทัน 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับหลัก การออกแบบเว็บไซต์ ขั้นพื้นฐานที่ทาง Acodex นั้นนำมาฝากกันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้นโดยเราสามารถนำหลักการ 9 ข้อนี้ไปปฏิบัติได้หากต้องการออกแบบเว็บไซต์ให้ดีมีคุณภาพ